Kundesupport

Kære kunde,

Hvis du føler, at det er et forvirrende kaos af informationer at finde rundt i så forstår jeg dig godt.

Hvis du ønsker en tid i klinikken, så er det disse informationer der står forneden du skal forholde dig til.

Jeg ser frem til at se dig i klinikken og hvis du har et spørgsmål eller andet er du mere end velkommen til at skrive eller ringe.

 

Ved et Coronapas forstås dokumentation for en af følgende.

1. Et negativt resultat af en covid-19-test, der er højst 72 timer gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget.

2. Et positivt resultat af en covid-19-test, der er mindst 14 dage og højst 12 uger gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget.

3. Et gennemført vaccinationsforløb mod covid-19. 2  

Dokumentation for coronapas kan foreligge både i papirformat og elektronisk.

Navnet på indehaveren af coronapasset skal svare til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.

Der må alene tillades adgang til kunder, besøgende og lignede, der kan forevise et gyldigt coronapas. Såfremt der ikke kan fremvises et gyldigt coronapas, kan der ske bortvisning.

Kravet om coronapas gælder ikke for følgende:

1. Børn under 15 år.

2. Personer der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en COVID-19 test

3. Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en covid-19 test.

 

Til undtagelse for coronapas efter pkt. 1

Kan dokumentation vises i form at sundhedskort eller anden offentlig udstedt identifikationskort, hvoraf navn og alder fremgår. Undtagelse efter pkt. 2-3 kan ske på baggrund af en vurdering af troværdigheden af kundens udsagn.

Kravet om coronapas gælder ligeledes ikke ved ankomst til ubemandede solarier jf. afsnittet herom.

For personale ved liberale serviceerhverv og køreskoler gælder en anbefaling om at lade sig teste mindst 1 gang om ugen.

 

Manglende overholdelse af krav om coronapas.

Med bøde straffes den, der ikke sikrer der alene tillades adgang for kunder, besøgende og lignende, der overholder kravet om coronapas jf. dog undtagelserne herfor. Med bøde straffes den, der ikke forlader lokaler og lokaliteter m.v. efter at være blevet bortvist.

Med andre ord sagt, klinikejer modtager bøde på 3.000 kr. og kunden 2.500 kr. i bøde.

 

Hvis du ikke kan finde tid til PCR test, så er der mulighed for de nye lyntest steder rundt i Odense.

Check linket i bunden.


PCR testen har en testsikkerhed på 99,9 %

En lyntest har en testsikkerhed på 70 %- Husk mask eller visir.

- Spritte hænderne af når du ankommer.

 

 


Jeg har som ejer af klinikken fået taget en antistoftest.

Antistoftest, kan købes på apoteket.